Đinh ốc + bu lông + 2 vòng F10T ABPON CO., LTD.

Đinh ốc + bu lông + 2 vòng F10TĐinh ốc + bu lông + 2 vòng F10TĐường kính M12, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M36Sản xuất từ nguyên vật liệu chất lượng cao, đảm bảo bởi tiêu chuẩn AISISS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410Loại nguyên vật liệu này có tính chống ăn mòn cao dưới t

read more

Đinh ốc + bu lông + 2 vòng F10T ABPON CO., LTD.

Đinh ốc + bu lông + 2 vòng F10TĐinh ốc + bu lông + 2 vòng F10TĐường kính M12, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M36Sản xuất từ nguyên vật liệu chất lượng cao, đảm bảo bởi tiêu chuẩn AISISS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410Loại nguyên vật liệu này có tính chống ăn mòn cao dưới t

read more

ผลิตน๊อตสกรูตามสั่ง

โซ่ชุบ, จำหน่ายโซ่ชุบ, ผลิตน๊อตสกรูตามสั่ง, จำหน่ายเกลียวเร่ง : เอส.เจ สกรูไทย บจก.โซ่โซ่ หมายถึง โลหะชนิดต่างๆ ที่มีลักษณะเกี

read more

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น Plate heat exchanger

Plate heat exchanger คือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น ใช้สำหรับถ่ายโอนความร้อนจากของเหลวหนึ่งไปยังของเหลวอื่นเครื่องแลกเปลี่ยนคว

read more

เครื่องจักรงานโลหะ

เครื่องพับเหล็กแบบมือโยก,  เครื่องจักรงานโลหะ : กะรัต อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.เครื่องพับเหล็กแบบมือโยก จำหน่ายเครื่องพับเหล็

read more